продуктивність агрофітоценозу


продуктивність агрофітоценозу
Кількість фітомаси, утвореної певним агрофітоценозом на одиницю площі за певний проміжок часу.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.